Tábor 2015

Přihlášky jsou již nyní postupně distribuovány, v případě, že k vám nedorazí do konce příštího týdne - ozvěte se Davidovi.

 

Kde:  tábor leží u obce Meziboří, nedaleko Křižanova, na Českomoravské vrchovině
Kdy: 18. 7. – 1. 8. 2015
Účastnický poplatek: 3 400,- Kč
Cenová zvýhodnění: pro členy oddílu Stopaři 300,– Kč tj. 3 100,- Kč,
Podle příslušných předpisů může na tábor přispět odborová organizace, zaměstnavatel či sociální odbor městského úřadu.
Vedení LT: hlavní vedoucí tábora, kuchař – David Pospíšil
hospodář, programák – Hanka Procházková
zdravotník – Tomáš Kolmačka
Vedoucí a instruktoři:  Hana Belšíková,  Matěj Urbánek, Michael Alexa, Michal Hasala, David Rychlý, Vlaďka Belšíková, Lukáš Nedvěd, Nikola Nedvědová, Šimon Urbánek, Jiří Čudla Pressfreund
 

Ostatní
Tábor je na louce u lesa, skládá se z podsadových stanů, táborové kuchyně s jídelnou a dalších táborových staveb vlastní výroby, bez elektřiny, pitná voda se čerpá z vlastní studny. Děti spí ve stanech s pevnou podlážkou po dvou, budou rozděleny do smíšených družin po osmi, které vede zkušený plnoletý vedoucí a instruktor. Děti se budou podílet na provozu tábora: pomoc v kuchyni při přípravě a vaření jídla, ohřevu vody na sprchování, při nočních hlídkách. Táborový program je motivován společnou celotáborovou hrou Hvězdná brána a součástí tohoto programu jsou i celodenní výlety s přenocováním mimo tábor (dle počasí).
Možnost koupání je v rybníce vzdáleném asi 1 km. Mytí v teplé vodě je zajištěno v táborové sprše každý třetí den nebo dle potřeby.
Účastníci jsou úrazově pojištěni.
Návštěvy rodičů jsou z výchovných a hygienických důvodů zakázané. Dále je také zakázáno posílat balíky s potravinami – sladkostmi.
Každý účastník letního tábora podléhá táborovému řádu, dennímu režimu a podrobuje se pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Dopravu pro dítě si v tomto případě rodiče hradí sami.
Na táboře je již dlouho pravidlem, že pokud účastník, dítě nebo vedoucí, používá sprosté výrazy, udělá si 20 dřepů či kliků, dle vlastní fyzické kondice. Účelem tohoto opatření je naznačit, že používání těchto výrazů není vhodné.
Platba LT: zaplatit tábor můžete několika způsoby:
1. Fakturou – jen na požádání u Davida, potřebujeme znát fakturační údaje přispívající organizace.
• jméno zaměstnance – rodiče
• název, adresa, IČ zaměstnavatele – firmy
• přesný text faktury, který vaše organizace pro proplacení potřebuje
• případně částku
2. Pokladní složenkou, nebo převodem z účtu: číslo účtu je 711 1230 257 / 0100, variabilní symbol je osobní číslo Vašeho dítěte, které najdete na té části závazné přihlášky, která Vám zůstává.
3. Hotově na schůzce rodičů.
V účastnickém poplatku tábora je zahrnuto ubytování ve stanech s podsadou, doprava tam a zpět, strava pětkrát denně, nápoje po celý den, odborná zdravotní péče, režijní náklady spojené s provozem tábora a náklady na přípravu a materiál pro celotáborovou hru.

Splatnost
Účastnický poplatek tábora je splatný do 15. 6. 2015 (termín schůzky rodičů). Po uplynutí této doby souhlasím se smluvní pokutou 0,20% za každý den prodlení. Pro účastníky přihlášené po tomto datu, termín a způsob platby upřesním po doručení závazné přihlášky.
Odstoupení od Závazné přihlášky na LT
• od 30. 6. 2015 do 7. 7. 2015 včetně = 15 % z účastnického poplatku tábora
• od 8. 7. 2015 =  50 % z účastnického poplatku tábora.
Vrácení peněz v případě onemocnění na LT, nebo v případě opožděného příjezdu, nebo předčasného odjezdu = 70,– Kč/den – nepřítomnost delší než 3 dny (úspora stravného).
Schůzka rodičů
Bude se konat dne 15. června 2015 – čtvrtek od 18.15 do cca 19.00 hodin v naší klubovně – Pavlovská 6, Brno – Kohoutovice. Na tuto schůzku již nebudou posílány další pozvánky. Pokud máte zájem dovědět se víc nebo Vám nebude něco jasné, přijďte. Budeme rádi. Přítomni budou vedoucí a instruktoři.
Odjezdy – příjezdy
Sraz na tábor: 18. 7. 2015 – sobota čas bude upřesněn na schůzce s rodiči
Návrat z tábora: 1. 8. 2015 – sobota čas bude upřesněn na schůzce s rodiči
Na srazu odevzdáte
• zdravotnickou dokumentaci – kopii kartičky zdrav. poj., očkovacího průkazu,
• list účastníka – datum podpisu na prohlášení o bezinfekčnosti nesmí být starší než jeden den před zahájením tábora,
• případné další důležité informace o vašem dítěti – ty slouží pouze pro hlavního vedoucího příp. zdravotníka, léky …
Bez těchto – VŠECH!!!! – dokladů nemůže být dítě na tábor přijato.