Informace o Pionýru

Logo pionýra

 Základní informace o Pionýru

Pionýr je občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb. Rozhodnutí o obnově padlo na mimořádné konferenci pionýrských pracovníků v lednu roku 1990. Organizace vyšla z tradic pionýrského hnutí a navázala na činnost oddílů a skupin.

S názvem Pionýr je stále spojena řada předsudků, mylných představ i podcenění, které se nevyhýbají často ani novinářům. Někteří jistě v dětství zažili i formální schůzky, zařazené prakticky povinně do školního rozvrhu jako jakýsi další povinně nepovinný předmět, pamatují na marné čekání na vedoucí...

Ideologická konstrukce bývalé PO SSM se už dávno sesypala jako domeček z karet. To, co zůstalo stát, mělo základ v kvalitní a zajímavé činnosti oddílů a skupin. Fragmenty organizace pak daly vzniknout celé řadě sdružení. Projevem svrchované demokracie bylo svébytné rozhodování oddílů a skupin Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v roce 1990 o jejich samostatné budoucí existenci, či v soužití v rámci Pionýra, či Junáka, Duhy nebo dalších sdružení.

Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů - mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit - s potřebami společnosti a s rozvíjením dětského talentu a schopností. Činnost pionýrských oddílů a skupin proto nutně spojuje přání a zájmy dětí s potřebami a požadavky společnosti na pozitivní využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj osobnosti občana demokratické společnosti, v níž každý má svá práva, ale i určité povinnosti.

7 ideálů pionýra: Překonání, Pomoc, Paměť, Poznání, Příroda, Pravda, Přátelství

 


Kontakt

Hlavní vedoucí oddílu Michael Alexa, Barbora Dunajová

Klubovna
Pavlovská 6 (boční vchod)
623 00 BRNO608 734 272
774 537 602

Datová schránka: cab8uspOficiální adresa pionýrské skupiny:
Pionýr, z.s. - 52. pionýrská skupina Slunovrat
Pavlovská 6, 623 00  Brno
IČ: 64329364
číslo účtu: 7111230257/0100