Informace o oddílu Stopaři

Každá družina má jednou týdně schůzku v naší klubovně. Klubovna je v Kohoutovicích, Pavlovská 6. Schůzka, která je vedena plnoletými vedoucími, je plná her, pohybu, zábavy a učení se novým dovednostem.

 • Jednodeňáky

Konají se jednou do měsíce. Děti se vydávají do blízkého okolí, kde je čeká např. pěší výlet, dobrodružné hry, poznávání přírody aj. Podrobnější informace se děti dozví nejméně týden dopředu. Sraz a návrat je většinou u klubovny.

 • Výpravy

Konají se o víkendu přibližně jednou za měsíc. Cílem těchto výprav bývají zajímavá nebo význačná místa, kde je nachystán zábavný program. V případě podzimních a pololetních prázdnin nebo svátků jsou prodlouženy. Ubytování je zajištěno v nějaké ubytovně, tělocvičně, škole apod., v létě pod stanem.

V průběhu letních prázdnin je pro děti uspořádán stanový tábor v Meziboří. Celý tábor je inspirován jedním příběhem. Děti jsou rozděleny do smíšených skupinek. Spí se ve stanech s podsadou. Je zajištěna pravidelná strava 5x denně, pitný režim, hygiena včetně teplé vody a bohatý program.

 

 

Během všech těchto akcí se o děti starají speciálně vyškolení a zkušení vedoucí. Je zajištěna lékárnička a všechny děti jsou pojištěny proti úrazům.

 


Historie oddílu

 • Oddíl Stopaři vznikl 3.9.1983

při 52. Pionýrské skupině Zdeňka Nejedlého v Brně na Lesné. Skupina se po revoluci přejmenovala na 52. Pionýrskou skupinu Slunovrat.

 • Zakladatelem oddílu je Petr Steinhauser - Čuta

Čuta byl první vedoucí oddílu a vedl jej od založení do roku 1987, kdy z oddílu odešel. Za jeho působení vznikla většina tradic, které přetrvávají dodnes.
 

 •   Oddíláci (vedoucí oddílu)
Seznam oddíláků s léty, kdy funkci vedoucího oddílu zastávali.
Petr Steinhauser (1983 - 1987)
Čestmír Plechatý (1987 - 1989)
Lenka Vaculová (1989 - 1990)
Pavel Zdráhal (1990 - 1992)
Petr Kocman (1992 - 1995)
Josef Šafář (1995 - 1996)
Markéta Antonínová (1996 - 1999)
Pavel Zdráhal (1999 - 2000)
Petra Hájková (2000 - 2002)
Andrea Havlíčková (2003 - 2003)
David Pospíšil (2003 - 2020)
Michael Alexa + Barbora Dunajová (2020 - dosud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Do roku 1992 jsme působili na Lesné,

kde jsme se scházeli v klubovně na Nejedlého 36. Jako klubovna nám sloužila jedna místnost v suterénu domu, bývalá sušárna. Byla malá, ale naše. Každý den zde měla schůzku jedna družina. Oddíl měl tehdy přes padesát členů. V roce 1986 byly schůzky dokonce i v pátek.

 • Od roku 1992 působí oddíl v Kohoutovicích

Myšlenka na přestěhování do Kohoutovic se začala rodit na podzim roku 1992. V létě 1992 jsme pozbyli klubovnu na Nejedlého a také odešla většina členů, kteří v té době vyšli osmou třídu. První nábor v Kohoutovicích proběhl v lednu 1993, vzešla z něj jedna schůzka. V dubnu téhož roku jsme pro velký úspěch udělali nábor číslo dvě a rozšířili naše působení v Kohoutovicích o druhou družinu.

 • Od roku 2004/2005 se scházíme ve vlastní klubovně na Pavlovské 6

 


Pochodové zvyky

Pochodové zvyky jsou jednoduchá pravidla našeho chovaní. Každý stopař by se měl ty zvyky znát a řídit se jimi.

 1. Jíme na dobrou chuť
 2. Pijeme z ověřených zdrojů
 3. O sladkosti se dělíme s kamarády
 4. Batohy dáváme do řádky
 5. Po večerce a před budíčkem nehlučíme, abychom neprobudili ostatní

Stopařské zkoušky

Všichni členové oddílu stopaři si plní stopařské zkoušky. Ty se skládají z celkem 5 stupňů:

 1. Malý Stopař
 2. Stopař
 3. Velký Stopař
 4. Instruktor Stopařů
 5. Vedoucí Stopařů

Zkoušky děti dostávají po odevzdání přihlášky do oddílu a zaplacení členského příspěvku. Zkousky jsou k nahlednuti: zkousky.pdf (84,9 kB)

 


Účastníme se

 

 


Kontakt

Hlavní vedoucí oddílu Michael Alexa, Barbora Dunajová

Klubovna
Pavlovská 6 (boční vchod)
623 00 BRNO608 734 272
774 537 602

Datová schránka: cab8uspOficiální adresa pionýrské skupiny:
Pionýr, z.s. - 52. pionýrská skupina Slunovrat
Pavlovská 6, 623 00  Brno
IČ: 64329364
číslo účtu: 7111230257/0100