Informace o oddílu Stopaři

Každá družina má jednou týdně schůzku v naší klubovně. Klubovna je v Kohoutovicích, Pavlovská 6. Schůzka, která je vedena plnoletými vedoucími, je plná her, pohybu, zábavy a učení se novým dovednostem.

 • Jednodeňáky

Konají se jednou do měsíce. Děti se vydávají do blízkého okolí, kde je čeká např. pěší výlet, dobrodružné hry, poznávání přírody aj. Podrobnější informace se děti dozví nejméně týden dopředu. Sraz a návrat je většinou u klubovny.

 • Výpravy

Konají se o víkendu přibližně jednou za měsíc. Cílem těchto výprav bývají zajímavá nebo význačná místa, kde je nachystán zábavný program. V případě podzimních a pololetních prázdnin nebo svátků jsou prodlouženy. Ubytování je zajištěno v nějaké ubytovně, tělocvičně, škole apod., v létě pod stanem.

V průběhu letních prázdnin je pro děti uspořádán stanový tábor v Meziboří. Celý tábor je inspirován jedním příběhem. Děti jsou rozděleny do smíšených skupinek. Spí se ve stanech s podsadou. Je zajištěna pravidelná strava 5x denně, pitný režim, hygiena včetně teplé vody a bohatý program.

 

 

Během všech těchto akcí se o děti starají speciálně vyškolení a zkušení vedoucí. Je zajištěna lékárnička a všechny děti jsou pojištěny proti úrazům.

 


Pochodové zvyky

Pochodové zvyky jsou jednoduchá pravidla našeho chovaní. Každý stopař by se měl ty zvyky znát a řídit se jimi.

 1. Jíme na dobrou chuť
 2. Pijeme z ověřených zdrojů
 3. O sladkosti se dělíme s kamarády
 4. Batohy dáváme do řádky
 5. Po večerce a před budíčkem nehlučíme, abychom neprobudili ostatní

Stopařské zkoušky

Všichni členové oddílu stopaři si plní stopařské zkoušky. Ty se skládají z celkem 5 stupňů:

 1. Malý Stopař
 2. Stopař
 3. Velký Stopař
 4. Instruktor Stopařů
 5. Vedoucí Stopařů

Zkoušky děti dostávají po odevzdání přihlášky do oddílu a zaplacení členského příspěvku. Zkousky jsou k nahlednuti: zkousky.pdf (84,9 kB)

 


Kontakt

David Pospíšil, vedoucí oddílu

Klubovna
Pavlovská 6 (boční vchod)
623 00 BRNO724 010 134


Oficiální adresa pionýrské skupiny:
Pionýr, z.s. - 52. pionýrská skupina Slunovrat
Pavlovská 6, 623 00  Brno
IČ: 64329364
číslo účtu: 7111230257/0100