Historie oddílu Stopaři

  • Oddíl Stopaři vznikl 3.9.1983

při 52. Pionýrské skupině Zdeňka Nejedlého v Brně na Lesné. Skupina se po revoluci přejmenovala na 52. Pionýrskou skupinu Slunovrat.

  • Zakladatelem oddílu je Petr Steinhauser - Čuta

Čuta byl první vedoucí oddílu a vedl jej od založení do roku 1987, kdy z oddílu odešel. Za jeho působení vznikla většina tradic, které přetrvávají dodnes.
 

  •   Oddíláci (vedoucí oddílu)
Seznam oddíláků s léty, kdy funkci vedoucího oddílu zastávali.
Petr Steinhauser (1983 - 1987)
Čestmír Plechatý (1987 - 1989)
Lenka Vaculová (1989 - 1990)
Pavel Zdráhal (1990 - 1992)
Petr Kocman (1992 - 1995)
Josef Šafář (1995 - 1996)
Markéta Antonínová (1996 - 1999)
Pavel Zdráhal (1999 - 2000)
Petra Hájková (2000 - 2002)
Andrea Havlíčková (2003 - 2003)
David Pospíšil (2003 - dosud)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Do roku 1992 jsme působili na Lesné,

kde jsme se scházeli v klubovně na Nejedlého 36. Jako klubovna nám sloužila jedna místnost v suterénu domu, bývalá sušárna. Byla malá, ale naše. Každý den zde měla schůzku jedna družina. Oddíl měl tehdy přes padesát členů. V roce 1986 byly schůzky dokonce i v pátek.

  • Od roku 1992 působí oddíl v Kohoutovicích

Myšlenka na přestěhování do Kohoutovic se začala rodit na podzim roku 1992. V létě 1992 jsme pozbyli klubovnu na Nejedlého a také odešla většina členů, kteří v té době vyšli osmou třídu. První nábor v Kohoutovicích proběhl v lednu 1993, vzešla z něj jedna schůzka. V dubnu téhož roku jsme pro velký úspěch udělali nábor číslo dvě a rozšířili naše působení v Kohoutovicích o druhou družinu.

  • Od roku 2004/2005 se scházíme ve vlastní klubovně na Pavlovské 6

Kontakt

David Pospíšil, vedoucí oddílu

Klubovna
Pavlovská 6 (boční vchod)
623 00 BRNO724 010 134


Oficiální adresa pionýrské skupiny:
Pionýr, z.s. - 52. pionýrská skupina Slunovrat
Pavlovská 6, 623 00  Brno
IČ: 64329364
číslo účtu: 7111230257/0100